Vědy realního života

Tyto kurzy můžeme poskytovat po celém světě

Školy a univerzity nabízejí programy a předměty, které  vedou jenom k úspěšné kariéře. Tyto kurzy by se však měly být spojeny s programy věd realného života. Společně pak mohou studenti dosáhnout na dobrý a šťastný život. S pozitivní rovnováhou přichází zvýšená kvalita v osobních i sociálních aspektech života.

 CA Institute je hrdý na to, že Ladislav Babsky, světově známý instruktor v oblasti věd realního života, poskytuje tyto kurzy pro vás.

Ladislav Babsky

Ladislav Babsky

Lektor

Ladislavův otec zemřel, když byl teenager, a sám začal hledat svůj životní směr. Studoval, aby se stal učitelem, a uvědomil si, že jeho studenti, kteří se vydávali po ukončení studia do skutečného světa, postrádali znalosti o tom, jak si založit dobrý a šťastný život.

Práce a kariéra nejsou v životě všechno. Je to jen malá část našeho života. Před dvaceti pěti lety Ladislav začal hledat kurzy, které by pomohly jemu a taky jeho studentům založit si dobrý život.  Ptal se svých kolegů a nadřízených, mnoho z nich učitelů po celá desetiletí. Jejich odpovědí bylo, že o žádném takovém institutu ani o kurzu nikdy neslyšeli, i když někteří se zmínili o svých vlastních potížích na ceste životem. Jeho hledání ho vedlo k jednomu závěru, že školy a kurzy jsou zaměřeny pouze na kariéru a podnikání a nejsou vytvořeny pro běžné aspekty lidského života.

Ladislav navštívil mnoho psychologů, filozofů, myslitelů, náboženských vůdců a ptal se jich, jak si  vytvořit dobrý a šťastný život.  Setkal se s mnoha teoriemi, a uvědomil si, že se nedají uvést do života obyčejných lidi, protože ti, kteří o tom mluvili, taky sami měli potíže se svým životem, nebo žili v jiných životních podminkách nežli obyčejní lidi. 

Proto sám navrhl koncept školy pro dobrý a šťastný život a pokusil se jej představit některým školam a univerzitám.  Vzhledem k tomu, že všechny vzdelavaci istituce jsou zaměřeny jenom na kariéru a podnikání, nebyl o takové vzdelavaní zájem ze strany vedení škol, protože legislativa není nastavena na takové vzdelávaní studentů.

Díky spolupráci Ladislava s CA Instituteem jsou tyto kurzy připraveny pro Vás.

Jak můžeme učit ostatní, pokud nejsme sami vzorem pro nase studenty?

Tyto kurzy můžeme poskytovat po celém světě v Angllickém jazyce pokud je zaregistrována skupina nejméně 10 studentů.

Kurzy pro budoucí učitele Věd reálního života – Real Life Sciences:

V této oblasti nejsou zatím žádný učitelé. Tento kurz je určen pro budoucí učitele projektu Real Life Science po celém světě a skládá se z více než 140 přednášek. Na několika přednáškách, workshopech se vyžaduje vysoká přirozená citlivost a základní manuální dovednosti.

Délka kurzu: do 3 let

Předpoklady:

 • Plynulost minimálne ve dvou jazycích. Angličtina a druhý jazyk.
 • Kurz je možné částečne absolvovat dálkově, nebo jinou formou, podle vašeho pracovního vytížení.
 • Je otevřen všem, kteří se zajímají o nový typ vzdělávání pro studenty nad 18 let.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Program vědy o reálném životě, kurzy pro dobrý a šťastný život pro veřejnost:

 • Co je štěstí v životě a jak jej najít (přednáška – 2 hodiny)

Štěstí může mít stovky forem. Tato přednáška pojednává o tom, jak najít svoje vlastní štestí a jak ho udržet.

 • Prevence rakoviny (přednáška – 2 hodiny) 

Východní i západní medicína mají různé přístupy k rakovině. Tato přednáška zkoumá nové přirozené přístupy specifické pro každého jednotlivce.

 • Jak najít nový směr života po rozluce, rozvodu, smrti partnera (přednáška – 2 hodiny)

Jedním z nejtěžších časů v našem životě je ztráta někoho, kdo je nám blízký. Tato přednáška poskytuje praktické rady pro zvládnutí situace.

 • Od deprese ke štěstí (přednáška – 2 hodiny) 

Dobrý a šťastný život je cílem každého, ale jeho dosažení není snadné. Psychologové a filozofové poskytují tisíce teorií, ale vede některá z nich ke skutečnému štěstí? Tato přednáška se hlouběji podívá na tyto jevy a ukáže vám cestu k vašemu vlastnímu štěstí.

 • Stres a jak jej odstranit denne na naakumulovaný stres (praktická přednáška – 2 hodiny)

Nahromaděný stres ovlivňuje naše duševní a fyzické zdraví. Tato přednáška vám poskytne návody, jak se s tím vypořádat.

 • Proč jsem tady a jaká je moje životní mise (vědecká fakta – ne náboženská přednáška – 2 hodiny)

Máte představu, proč jste tady a jaký je váš účel v životě? Cílem této přednášky je ukázat vám cestu.

 • Demence, Parkinsonová, Alzheimerova choroba – prevence (přednáška – 1 hodina)

Vystavení hlavy a mozku chladnému počasí může hrát významnou roli, stejně jako výživa a konzumace alkoholu. Kouření, vystavení chemickým látkám, trávení a vstřebávání živin z potravy jsou jen několika příčinami těchto chorob. Tato přednáška poskytuje studentům nahled do tréninku mozku prostřednictvím vzdělávání.

 • Problémy duševního zdraví v zimním období, sebevražd\ a život. Jak se chránit (přednáška -2 hodiny)

Zima je temné období pro všechny na celém světě. Tato přednáška se zabývá touto problematikou. Výzkumy ukazují, že asi 55% lidí, kteří způsobují sebepoškození, mají poruchy zažívání. U žen je větší pravděpodobnost sebepoškození, protože muži představují asi 35% z celkového počtu případů sebepoškození. Od Prosince 2019 není sebepoškození uvedeno jako oficiální diagnóza duševního zdraví. Pokusy o sebepoškození a sebevraždu se nepovažují za stejné, existuje však silné spojení mezi pokusy o sebepoškození a sebevraždou. Asi 50% lidí hledá pomoc při sebepoškozování, ale pouze u přátel místo profesionálů. Každý rok zemře v důsledku sebevraždy téměř 800 000 lidí, což je jedna osoba každých 40 sekund. Studenti mají vyšší než průměrné počty sebevražd. Užívání alkoholu, deprivace spánku a stres vystavují studenty zvýšenému riziku sebevraždy.

 • Jóga v mém životě – aktivita pro dobrý a šťastný život (přednáška – 2 hodiny)

S více než 280 jógovými školami, je težké si vybrat která je pro vás nejlepší a proč?

 • Dobrý život, romantické vztahy a životní štěstí – jak z toho udělat realitu? (přednáška – 16 hodin)

Tato přednáška je jedinečná a je pro každého, kdo myslí vážně o svém životě. V této přednášce nejsou žádné psychologické a filozofické teorie.

 • Výživa a fyzická, duševní, emoční, genetická degenerace (Přednáška – 4 hodiny)

Tato přednáška se zaměřuje na výzkum napsaný v roce 1934, který byl po celá desetiletí skrytý, Vysvětlí vám jak a proč nás nevhodne jídlo degeneruje na všech úrovních.

 • Večerní posezení s čajem, dortem a sušenkami (2 hodiny)

Tato posezení se zabývají tématy, jako je zdraví a pohoda. Zakázané témata: politika, sport, naboženství.

Tento celý kurz se skládá celkem z 36 hodin.

Jednotlivé přednášky si je možné objednat při počtu 10 zájemců.

Všechny přednášky jsou realistické a praktické, které lze okamžitě použít. Žádné prázdné psychologické nebo filozofické teorie. Skutečný život a skutečná pomoc pro všechny, kdo to potřebují.

Přednášky jsou v angličtině nebo češtině

Máme v nabídce více než 140 kurzů a můžeme připravit prázdninové programy pro specifické věkové skupiny, například 65+  více přednášek o zdravotních otázkách a prevenci.

Kurz pro budoucí učitele věd reálního života:

Musíte být schopni přednášet minimálně 100 přednášek v nejméně 25 předmětech. Po dokončení je vydán magisterský titul.

Jde o nový typ vzdělávání, který poskytuje vyučování desítky vzdelávacích předmětů, ne jenom maximálne dva jak je tomu bežne v součastném vzdelavacím systému. Tento kurz je pro lidi se životním poslaním být učitel, ne pro chození do školy pro peníze na živobití.

 

Školné

OKAMŽITÝ START-REGISTRUJTE SE DNES A STUDUJTE UŽ ZÍTRA

Školné

Individuální výuka

565 Kč / 45 minutový přednáška

Školné

Skupinové kurzy

300 Kč / 45 minut přednáška

Školné

Skupinové kurzy 36 hodiny

10 800 Kč