Filantropie

Pokud vám CA Institute pomohl nebo si ceníte toho, co děláme pro komunitu a svět, zvažte podporu našeho institutu. Studenti CA Institutu, sportovci, klienti jsou inteligentní, vášniví a motivovaní, ale někteří z nich čelí mnoha překážkám. Mnozí se spoléhají na finanční pomoc. Jiní mají postižení. Můžeme jim pomoci, ale nemůžeme to udělat sami. Čtěte dále a dozvíte se, jak je můžete podporovat, aby dosáhli svých cílů!

Každý dárek pomůže!

V celé naší historii jsme se spoléhali na dary absolventů, rodičů, přátel a nadací, abychom studentům pomohli splnit jejich sen o kvalitním vzdělání. V CA Institute více než 80% studentů dostává určitou formu finanční pomoci od rodiny, přátel, Erasmus +, vládních institucí, ale samotné školné nepokrývá v plné formě náklady na kvalitní vzdělávání. Proto váš dar, v jakékoli výši, pomůže studentům.Vaše podpora nám společně umožňuje vést cestu ve výzkumu a poskytnout dostatečné zdroje a stipendia pečlivým studentům.

Zvažte podporu institutu CA Institute.

Děkujeme Erik Dostal

Vyplňte, prosím, tento formulář:

Od základu daně z příjmů můžete odečíst dary, tj. bezúplatná plnění, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč. Pokud jde o maximální výši daru, ta činí 15 % ze základu daně.