Kurzy pro vládu a velvyslance

Naplánujte svým úředníkům jazykovou výuku

Jako akreditovaný clen Eaquals prošel CA Institute rigorózními inspekcemi a náročnou akreditační procedurou, proto můžeme ručit za vysoký standard výuky a plné dodržování národních a mezinárodních požadavků. 

Zde je seznam otázek k porovnání nabídek různých jazykových škol:

  •  Poskytuje škola analýzu jazykových potřeb firmy/instituce?
  • Je taková analýza založena na transparentním hodnotícím systému, jako je Evropský referenční rámec pro jazyky? Může škola realisticky posoudit, jaká doba je potřebná k získání požadované jazykové úrovně?
  • Má škola dobrý systém hodnocení? Jste schopni pomocí takového systému mapovat svůj pokrok?
  • Je škola natolik flexibilní, aby vyhověla velkému spektru vašich potřeb? 
  • Můžete se spolehnout, že dostanete schopného a adekvátně kvalifikovaného učitele?